Sellossa kierrätetään 79 % jätteestä

To 10.6.2021 - 15:35
Sellon ekopiste ja kierrätys

Sellossa syntyy päivittäin seitsemän tonnia jätettä, joten ei liene ihme, että kierrättäminen on meille tärkeää!
Sellossa syntyvästä jätteestä saadaan kierrätettyä jo 79 % ja osuutta pyritään lisäämään jatkuvasti.

Sello on Suomen ensimmäinen kauppakeskus, joka siirtyi hiilineutraaliin jätehuoltoon. Hiilineutraalissa jätehuollossa pyritään minimoimaan jätehuollon päästöt esimerkiksi välttämällä turhaa jätettä ja kehittämällä kierrätystä. Jätehuollon kumppanimme Lassila & Tikanoja taas vähentää jätteiden kuljetuksen päästöjä parantamalla reittitehokkuutta, kehittämällä kuljettajien ajotapaa, suosimalla vähäpäästöisempää kalustoa ja käyttämällä vihreää sähköä kierrätyslaitoksissa.

Kaikkia päästöjä ei näilläkään toimenpiteillä pystytä poistamaan, joten jäljelle jäävä hiilijalanjälki mitataan ja kompensoidaan EU:n virallisen päästökauppajärjestelmän kautta. Näin ilmakehän kokonaispäästöt vähenevät. Kompensointi kannustaa meitä myös kehittämään kierrätystä jatkuvasti tehokkaampaan suuntaan. Sellossa tehdäänkin aktiivisesti tekoja sekä liikkeiden että asiakkaiden kierrätysosaamisen ja -mahdollisuuksien eteen!

Sellon kierrätysaste on jo 79 %

Sellon jätteiden hyötykäyttöaste on 100 %. Tämä tarkoittaa sitä, ettei yksikään roska päädy Sellosta kaatopaikalle. Sekajäte viedään Sellosta Vantaan polttolaitokselle, jossa siitä saadaan sähköä ja lämpöä. Energiajae taas viedään teollisuuden käyttöön polttoaineeksi.

Kierrätysaste taas tarkoittaa sitä jätemäärää, joka ei päädy poltettavaksi vaan joka saadaan kierrätyksen kautta uudelleen käyttöön. Seuraamme kierrätysastetta kuukausittain, ja tällä hetkellä Sellon kierrätysaste on saatu nostettua jo 79 prosenttiin. Tämä pitää sisällään sekä Sellon liikkeissä syntyvän jätteen että asiakkaiden kierrättämät roskat.

Kierrätysastetta voidaan nostaa esimerkiksi löytämällä uusia jätevirtoja: kun jotain jätettä tulee paljon, etsii kumppanimme Lassila & Tikanoja ratkaisuja sen jatkokäytölle. Verrattain uusi jätevirta on esimerkiksi kalvomuovi, jota Sellon liikkeissä on kerätty erikseen jo pitkään. Kalvomuovi on kirkasta muovia, jolla rullakot suojataan kuljetuksen ajaksi. Väritön muovi on hyvä raaka-aine, sillä siitä voidaan valmistaa minkä väristä kierrätysmuovia tahansa!

Sellon työntekijöillä mahdollisuus ympäristökoulutukseen

Jotta kaikilla Sellossa työskentelevillä on selvät, yhteiset sävelet kierrätyksen suhteen, käyvät kaikki Sellon työntekijät ympäristökoulutuksen. Verkkokurssin voivat halutessaan suorittaa vaikkapa TET-harjoittelijat!

Koulutuksen lisäksi Sellon liikkeissä toimii 130 ympäristökoordinaattoria, jotka vastaavat omien liiketilojensa kierrätyksestä ja pitävät huolen, että liikkeiden jätteet kierrätetään oikein. Kuka tahansa Sellon liikkeiden työntekijöistä saa ilmoittautua ja kouluttautua ympäristökoordinaattoriksi.

Sellon liikkeiden välillä on paljon eroa siinä, millaista kierrätettävää jätettä missäkin liikkeessä syntyy. Sellon ympäristömanageri Jonas Martin käy säännöllisesti liikkeen henkilökunnan kanssa läpi liikkeessä syntyvät jätteet ja niiden kierrätysohjeet. Usein näissä keskusteluissa huomataan, ettei sekajätteeseen jää juuri mitään: liikkeiden normaalissa käytössä ainoat sekajätteeseen kuuluvat roskat ovat usein vain lakaisujäte, imurien pölypussit ja rikki menneet kahvimukit!

Monipuoliset kierrätysmahdollisuudet asiakkaille

Kierrätysasteen nostamiseksi Sello haluaa tarjota myös asiakkailleen hyvät mahdollisuudet kodin jätteiden kierrätykseen. Jotta kierrättäminen olisi helppoa, on kaikki keräyspisteet koottu yhteen ja niiden viereen pääsee kätevästi autolla. Tällä hetkellä Sello onkin yksi suurimmista kierrätyspisteistä Espoossa!

Pullonpalautusaulan yhteydestä Sellon parkkihallista löytyy uusittu ekopiste, jossa voi kierrättää kotitalouksien paperi-, kartonki-, lasi-, muovi- ja metallijätteen. Pullonpalautusaulaan voi palauttaa pullot ja tölkit sekä kodin pientekniikan, kuten mustekasetit, matkapuhelimet, pienet sähkölaitteet, lamput ja paristot. Aulasta löytyvät myös Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen pientavaroiden, kodin tekstiilien ja vaatteiden kierrätyspisteet.

Lue lisää kierrätysvaihtoehdoistamme sekä kestävän kehityksen linjastamme:

Kierrätys ja ympäristö
Sellon kiinteistö ja kestävä kehitys