Sello on Suomen ensimmäinen toiminnaltaan hiilineutraali kauppakeskuskiinteistö

Ti 24.9.2019 - 15:14
Toiminnaltaan hiilineutraali kauppakeskuskiinteistö

Energian säästöt, päästöttömät energiamuodot ja hiilineutraali jätehuolto pienentävät merkittävästi Sellon hiilidioksidipäästöjä. Vuoden 2019 aikana Sellon hiilijalanjälkeä on saatu pienennettyä jo 35 prosenttia. Jäljelle jäävät päästöt kompensoidaan tänä vuonna ensimmäistä kertaa päästökauppajärjestelmän kautta. Vuosi 2019 tulee siis olemaan ensimmäinen vuosi, jolloin Sello on toiminnaltaan täysin hiilineutraali kiinteistö!

Sellon ympäristövaikutuksia on selvitetty ja järjestelmällisesti pienennetty jo pitkään. Hiilidioksidipäästöt laskettiin ensimmäisen kerran vuonna 2009 Gaia Consulting Oy:n toimesta, ja yhteistyö on jatkunut siitä asti. Laskelmien avulla on valittu tehokkaat toimenpiteet, jotka pienentävät Sellon hiilijalanjälkeä.

Sello on toiminut uusiutuvalla energialla tuotetulla sähköllä jo vuodesta 2010. Vuonna 2019 Sellon käyttämä energia tuotetaan 100-prosenttisesti uusiutuvilla energiamuodoilla. Tulevaisuudessa kauppakeskuksen kuluttama sähkö ja lämmitys eivät siis tuota lainkaan hiilidioksidipäästöjä!

Päästöttömän energian lisäksi on tärkeää vähentää kiinteistön energiankulutusta. Säästötoimenpiteiden avulla Sello on viimeisten viiden vuoden aikana aikana laskenut sähkön kulutustaan 20 prosenttia. Merkittäviä säästöjä kauppakeskukselle tuo kiinteistöön sulautettu virtuaalivoimalaitos: 2 500 aurinkopaneelia, Pohjois-Euroopan suurin sähkövarasto ja energian älykäs automaattinen ohjausjärjestelmä liitettynä Fingridin kysynnänjoustoon.

Sellon on liittynyt tänä vuonna myös Fortumin kaukolämmön kulutusjoustoon. Kun kaukolämmön kulutukseen tulee alueella kulutuspiikki, käynnistetään yleensä viereinen Vermon lämpölaitos. Kulutuspiikkien sattuessa Sellon kiinteistötekniikan älykkäällä ohjauksella vältetään vastaavien laitosten käynnistäminen ja samalla niiden tuottamat päästöt jäävät syntymättä. Näin koko Leppävaaran alueesta tulee vähäpäästöisempi.

Päästöjä on vähennetty myös jätehuoltoa kehittämällä, ja Sello onkin saanut sertifikaatin 100 % hiilineutraalista jätehuollosta vuosina 2017 ja 2018. Jätehuollon kumppani Lassila & Tikanoja Oyj on vuodesta 2017 asti mitätöinyt Sellon jätehuollon aiheuttamat CO2-päästöt EU:n päästökauppajärjestelmässä.

Jotta kiinteistöä voidaan pitää hiilineutraalina, tulee laskelmissa huomioida myös kaikkien Sellon työntekijöiden liikkuminen työpaikalleen. Suuri osa työntekijöistä käyttää julkisia kulkuvälineitä, sillä yhteydet Selloon ovat hyvät. Osalle kauppakeskuksessa työskenteleville auto on välttämätön kulkuväline, joten Sello kompensoi liikkumisen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt Gold Standard -sertifioidun päästövähennyshankkeen kautta. Kompensointi ei tietenkään vähennä tai poista liikkumisesta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä, mutta pienentää maapallon kokonaispäästöjä.

23.–29.9.2019 vietetään kansainvälistä Green Building Weekiä, ja se onkin hieno tilaisuus haastaa koko kiinteistöala pohtimaan, miten luodaan kestävää, ilmastonmuutokseen sopeutuvaa ja sitä hillitsevää rakennettua ympäristöä. Tänä vuonna viikon teemana on hiilidioksidipäästöjen vähentäminen rakennuksen elinkaaren eri vaiheissa. 

Lue lehdistötiedote aiheesta täältä:

 

Kauppakeskus Sellolla on platinatason LEED-ympäristösertifikaatti ekologisesti kestävästä toiminnasta. Sello on Euroopan ensimmäinen kauppakeskus, jolla on toiminnan aikainen LEED platinatason eli korkeimman tason luokitus.

Sellon hiilijalanjälkilaskenta on laadittu kansainvälisen GHG Protocol -menetelmän mukaisesti. Laskennan on toteuttanut kestävän liiketoiminnan konsulttiyritys Gaia Consulting.