Rekisteriseloste

Tältä sivulta voit lukea kauppakeskus Sellon verkkosivujen rekisteriselosteen.

Tietosuojalakiasetus on tehty suojaamaan jokaisen yksityisyyttä ja kunnioitamme sitä myös Sellossa. Alta voit lukea verkkosivujemme päivitetyn rekisteriselosteen.

Uutiskirjeen rekisteriseloste on luettavissa jokaisen uutiskirjeemme alavalikosta.  

 

1. Rekisterin ylläpitäjä, yhteystiedot ja yhteyshenkilö

Rekisterin nimi:

Kauppakeskus Sello

Yrityksen nimi:

Kauppakeskus Sellon Yrittäjäyhdistys ry

Yrityksen postiosoite:

Leppävaarankatu 3-9

Yrityksen postinumero:

02600

Yrityksen postitoimipaikka:

Espoo

Yrityksen Y-tunnus:

1824013-3

Sähköposti rekisterikyselyille:

[email protected]


 

2. Rekisterin käsittelijät 

Rekisteriä käsittelevät seuraavat tahot, joilla on käsittelyyn oikeutetut tunnukset:

  • palautteet: rekisterin ylläpitäjä, kauppakeskus Sellon kauppakeskustoimiston henkilökunta
  • evästeiden kautta kerätty kävijädata: rekisterin ylläpitäjä, kauppakeskus Sellon kauppakeskustoimiston henkilökunta sekä verkkosivujen palveluntuottaja Karhu Helsinki.

 

3. Rekisterissä olevien henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Yhteystietonsa palautteiden kautta luovuttaneiden tietoja käsitellään ja käytetään kauppakeskus Sellon toimesta asiakkaiden asiakassuhteen hoitamista, palvelujen toimittamista, palveluiden ylläpitämistä sekä asiakasyhteydenottoja varten. 
Evästeiden avulla voimme tunnistaa sivustolla vierailleen selaimen ja käyttää näin saamaamme tietoa sivustollamme vierailevien selaimien laskemiseen sekä sivustomme käytön analysointiin, kuten tilastolliseen seurantaan. Tietoa käytetään myös asiakkaiden analysointiin ja profilointiin sekä profiloinnin avulla markkinoinnin ja mainonnan kohdistamiseen (re-marketing). 

 

4. Rekisterin tietojen hankinta 

Henkilötietoja kerääntyy kauppakeskukselle annettujen palautteiden mukana.
Selainten IP-osoitetietoja kerätään evästeiden avulla. 

Sellon yrittäjäyhdistys ry ei käytä rekisterin kasvattamiseen mitään ulkopuolisia rekisterejä.

 

5. Rekisteröitävät henkilöt, ryhmät ja näihin liittyvät tiedot ja tietoryhmät

Sellon verkkosivujen kautta asiakas voi antaa kauppakeskukselle palautetta. Palautetta antaessa pyydetään antamaan vapaaehtoisesti nimi ja sähköpostiosoite vastausta varten. Palautteen voi antaa myös nimettömänä ja ilman yhteystietoja. 

Verkkosivuilla käytössä olevien evästeiden avulla sivuilla vierailleista kerätään henkilötietoihin luettavia selainten IP-osoitteita. Kaikki evästeiden avulla kerätty tieto on nimetöntä, eikä verkossa suoritettuja toimintoja voida sen avulla liittää muuhun henkilötietoon. Evästeistä ja evästeiden käytöstä poistamisesta voit lukea lisää täältä.

 

6. Rekisteritietojen luovuttaminen

Palautteiden yhteystietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksessa. Palautteessa ilmoitetun asian käsittelyn vaatiessa kauppakeskus Sellon ulkopuolisten tahojen toimia tai vastauksia, tietojen luovutuksesta sovitaan palautteen antajan kanssa erikseen. 
Myöskään evästeiden kautta saatavia selaintietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Verkkosivujen palveluntuottajan kanssa on solmittu erillinen tietosuojasopimus. 

Tietoja luovutetaan ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla tahoille, joilla on lakiin perustuva oikeus saada rekisteristä tietoja. 

 

7. Rekisteritietojen luovuttaminen Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Kauppakeskus Sellon yrittäjäyhdistys ry ei luovuta ja varmistaa erillisellä tietojenkäsittelysopimuksella, ettei myöskään palveluntuottaja luovuta tietoa Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi sekä tietojen käytön valvomiseksi. Rekisterin tietojen käyttöoikeus on rajattu tietyille kauppakeskus Sellon ja palveluntuottajan työntekijöille heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.  

 

9. Rekisterin tietojen säilytysaika ja tuhoaminen

Palautteiden mahdollisesti tulleet henkilötiedot hävitetään sähköposteista heti, kun palaute on loppuunkäsitelty.

 

10. Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista. Muutoin tarkastusta ja oikaisua koskevat pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 1 mainitulle yhteyshenkilölle. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.

Useimmat internet-selaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti, mutta halutessaan käyttäjä voi  muokata selaimensa asetuksia ja milloin tahansa poistaa evästeet käytöstä. Evästeet voi välttää muokkaamalla käytössä olevan selainohjelman asetuksia ja kieltämällä niiden käytön.