Sellon kiinteistö ja kestävä kehitys

SELLO ON EUROOPAN EKOIN KAUPPAKESKUS

Kauppakeskus Sellolla on platinatason EB LEED-ympäristösertifikaatti ekologisesti kestävästä toiminnasta vuosilta 2015 ja 2020 sekä vuodelta 2011 kultatason EB LEED ympäristösertifikaatti. Sello on Euroopan ensimmäinen kauppakeskus, jolla on toiminnan aikainen LEED platinatason luokitus. Platina on kaikkein korkein LEEDin taso.

SELLO - ÄLYKÄS KAUPPAKESKUS

Kiinteistö Oy Sello ja Siemens ovat rakentaneet yhdessä älykkään energiajärjestelmän kauppakeskuksen.

Sellon kauppakeskus osallistuu ensimmäisenä merkittävänä kiinteistökokonaisuutena Fingridin tarjoamille Suomen sähköntuotannon reservimarkkinoille. Asennettujen järjestelmien ja aurinkopaneeleiden ansiosta olemme mukana tasaamassa sähkön tuotantoa ja kulutusta kokonaismarkkinoilla. Kiinteistöömme on rakennettu Pohjois-Euroopan suurin akusto, joka mahdollistaa energian varastoinnin sekä energian älykkään käytön. 

Lisäksi osallistumme Fortumin kaukolämpömarkkinoiden tasaamiseen kulutusjoustolla, jossa lämmön älykkäällä ohjauksella voidaan vähentää päästöjä merkittävästi. Tämän ratkaisun myötä viereisen Vermon huipputehoisen lämpölaitoksen käynnistämiseltä vältytään kysyntähuipun aikaan.
Kauppakeskuksella on käytössä Fortumin Ekoplus-lämpö, joka on tuotettu 100 % uusiutuvilla polttoaineilla ja hukkalämmöllä.

UUSIUTUVAN ENERGIAN KÄYTTÖ

Sello on toiminut uusiutuvalla energialla tuotetulla sähköllä jo vuodesta 2010. Vuoden 2019 alussa tehtiin sopimus myös uusiutuvalla energialla tuotetun kaukolämmön hankinnasta ja tästä vuodesta eteenpäin kaikki käyttämämme energia tuotetaan 100 % uusiutuvalla energialla. 

SELLON HIILIJALANJÄLKI

Kauppakeskus Sellon hiilijalanjälki vuonna 2018 oli noin 11 915 tonnia hiilidioksidia. Päästölaskentaan on otettu mukaan uusi kategoria eli hankitun energian epäsuorat päästöt. Hiilijalanjälkilaskennassa huomioidaan myös polttoainekulutuksen, jätteiden ja jäteveden käsittelyn, mainoslehtien sekä kauppakeskustoimiston paperinkulutuksen sekä Sellon liikkeiden työntekijöiden matkustuksen päästöt. 

Olemme saaneet sertifikaatit myös 100 % hiilineutraalista jätehuollosta v. 2017 ja 2018.