Aurinkopaneelit

Sellon kiinteistö ja kestävä kehitys

SELLO ON EUROOPAN EKOIN KAUPPAKESKUS

Kauppakeskus Sellolla on platinatason EB LEED ympäristösertifikaatti ekologisesti kestävästä toiminnasta vuosilta 2023, 2020 ja 2015 sekä vuodelta 2011 kultatason EB LEED ympäristösertifikaatti. Sello on Euroopan ensimmäinen kauppakeskus, jolla on toiminnan aikainen LEED platinatason luokitus. Platina on kaikkein korkein LEEDin taso.

SELLO - ÄLYKÄS KAUPPAKESKUS

Kiinteistö Oy Sello ja Siemens ovat rakentaneet yhdessä älykkään energiajärjestelmän kauppakeskuksen.

Sellon kauppakeskus osallistuu ensimmäisenä merkittävänä kiinteistökokonaisuutena Fingridin tarjoamille Suomen sähköntuotannon reservimarkkinoille. Asennettujen järjestelmien ja aurinkopaneeleiden ansiosta olemme mukana tasaamassa sähkön tuotantoa ja kulutusta kokonaismarkkinoilla. Kiinteistöömme on rakennettu Pohjois-Euroopan suurin akusto, joka mahdollistaa energian varastoinnin sekä energian älykkään käytön. 

Lisäksi osallistumme Fortumin kaukolämpömarkkinoiden tasaamiseen kulutusjoustolla, jossa lämmön älykkäällä ohjauksella voidaan vähentää päästöjä merkittävästi. Tämän ratkaisun myötä viereisen Vermon huipputehoisen lämpölaitoksen käynnistämiseltä vältytään kysyntähuipun aikaan.
Kauppakeskuksella on käytössä Fortumin Ekoplus-lämpö, joka on tuotettu 100 % uusiutuvilla polttoaineilla ja hukkalämmöllä.

SRI-INDEKSI

Sello on saanut erinomaisen tuloksen vertailussa, jossa mitattiin rakennusten teknologisia valmiuksia älykkääseen energian ohjaukseen ja käyttöön. Sello tulos oli EU-komission hyväksymässä testaustavassa 92 % ja päihitti tuloksellaan muut arvioidut kiinteistöt ylivoimaisesti. Kauppakeskuksessa on tehty yli vuosikymmenen ajan systemaattista työtä kestävän kehityksen eteen yhdessä Siemensin kanssa.

Sello oli yksi arvioiduista kohteista osana Aalto-yliopiston toteuttamaa tutkimusta, jossa selvitettiin EU-lähtöisen Smart Readiness Indicator (SRI)-menettelyn soveltuvuutta suomalaisissa rakennuksissa. SRI on älyvalmiusindikaattori, jonka avulla arvioidaan rakennusten automaatio- ja informaatiojärjestelmien valmiutta vaikuttaa nyt ja tulevaisuudessa rakennuksen energiankäyttöön, alueellisiin energiajärjestelmiin ja käyttäjätyytyväisyyteen.

SRI-viitekehyksessä tarkastellaan rakennuksen kymmentä teknistä järjestelmää: lämmitystä, lämmintä käyttövettä, jäähdytystä, ilmanvaihtoa, valaistusta, rakennuksen dynaamista vaippaa, tehontarpeen tasausta, uusituvan energian tuottoa, sähköajoneuvojen latausta, seurantaa ja säätöä. Jokaiseen kategoriaan on nimetty lista palveluita, joiden älyvalmiutta indikaattorin kautta arvioidaan.

Kiinteistöjen älykäs tekniikka on kustannustehokas tapa luoda terveellisempiä ja käyttäjille mukavampia rakennuksia, jotka kuluttavat vähemmän energiaa ja helpottavat uusiutuvien energialähteiden integrointia tulevaisuuden energiajärjestelmiin.

UUSIUTUVAN ENERGIAN KÄYTTÖ

Sello on toiminut uusiutuvalla energialla tuotetulla sähköllä jo vuodesta 2010. Vuoden 2019 alussa tehtiin sopimus myös uusiutuvalla energialla tuotetun kaukolämmön hankinnasta ja tästä vuodesta eteenpäin kaikki käyttämämme energia tuotetaan 100 % uusiutuvalla energialla. 

SELLON HIILIJALANJÄLKI

Kauppakeskus Sellon hiilijalanjälki vuonna 2022 oli 4 938 tonnia hiilidioksidia. Jäljelle jäävät päästöt kompensoidaan ostamalla sertifioituja päästövähenemiä (Nordic Offsetin välittämä Gold Standard -hanke Ugandassa). Toteutetut merkittävät päästövähennystoimet:

  • Vihreää sähköä on käytetty vuodesta 2010 alkaen
  • Aurinkosähkön oma tuotanto alkoi 2018 (kattoi 2,4 % kokonaiskulutuksesta vuonna 2020)
  • Uusiutuvilla polttoaineilla ja hukkalämmöllä tuotettu kaukolämpö otettu käyttöön 2019 alkaen
  • Jätehuolto ollut hiilineutraalia vuodesta 2017 alkaen

Sellon hiilijalanjälkilaskenta on laadittu kansainvälisen GHG Protocol -menetelmän mukaisesti. Laskennan on toteuttanut kestävän liiketoiminnan konsulttiyritys Gaia Consulting.