noja

Nuorisojärjestyksenvalvoja on Sellossa nuoria varten

Nojat eli nuorten järjestyksenvalvojat ovat Nuorten Palvelu ry:n kouluttamia järjestyksenvalvojia kauppakeskusympäristöön. Sellon Noja Amanda toivoo nuorten kokevan itsensä turvallisena ja luotettavana aikuisena, joka kuuntelee, tukee ja auttaa tarvittaessa.

Nuorten oma järjestyksenvalvoja® eli Noja-toiminnan on kehittänyt Nuorten Palvelu ry yhteistyössä Securitaksen kanssa. Nojat ovat kauppakeskusten järjestyksenvalvojia, joita Nuorten Palvelu ry on kouluttanut vuodesta 2016 toimimaan nuorten parissa.

Toiminta-ajatus on lähtenyt siitä tarpeesta ja toisaalta mahdollisuudesta, joita nuorten ja vartijoiden kohtaamisissa kaupallisissa tiloissa oli havaittu. Oikeudenmukaisesti, tasa-arvoisesti ja empaattisesti toimiva vartija tai järjestyksenvalvoja luo nuorelle luottamusta aikuisiin ja yleisesti yhteiskuntaan. Parhaimmillaan vartija tai järjestyksenvalvoja voi olla nuoren elämässä turvallinen ja luotettava aikuinen. Nuorten kanssa toimimisen lisäksi Noja tekee normaaleja järjestyksenvalvojien tehtäviä osana muuta kauppakeskuksen Securitaksen järjestyksenvalvojien työyhteisöä. 

Sellon kauppakeskuksessa kolme vuotta Nojana työskennellyt Amanda kohtaa työpäivänsä aikana kaikenikäisiä nuoria. Työssään hän on viihtynyt hyvin ja kokee työn merkitykselliseksi.

”Oleilu kauppakeskuksissa on nuorille luonteva paikka tavata kavereita ja viettää aikaa. Noja ei vahdi nuoria normaalia enempää, vaan on heidän saatavillaan turvallisena ja luotettavana aikuisena, joka kuuntelee, tukee ja auttaa tarvittaessa. Minulle voi tulla juttelemaan mistä tahansa aiheesta”, hän kannustaa.

Kauppakeskuksessa työskentelevät Nojat näkevät paljon hiljaisia signaaleja nuorten elämästä ja näiden tuominen muiden ammattilaisten tietoon edistää nuorten hyvinvointia. Nojan työhön kuuluukin toimiminen osana alueen verkostoja, kuten nuorisotyö, sosiaalitoimi, poliisi ja eri järjestöt, joiden kautta nuorten asioita voidaan edistää yhteistyössä. 

Sellon Nojat tekevät viranomaisyhteistyötä vahvasti Nuorisotyö raiteilla -hankkeen, Ruusutorpan koulun, poliisin ja Sellon kirjaston yhteydessä toimivan Nuortentila Pointin kanssa. Myös yhteistyö Triplan Nojien kanssa on aktiivista.